< Powrót

Działania społeczne

Biznes to nie tylko działalność gospodarcza. To także troska o region i jego mieszkańców, odpowiedzialność za pracowników oraz dbanie o środowisko naturalne. TESSO aktywnie prowadzi działania z zakresu Corporate Social Responsability (społeczna odpowiedzialność biznesu), traktując to jako swoją misję i przywilej.

 

Wspomagamy najuboższych, chorych i potrzebujących. Priorytetem dla nas są chore dzieci. Dzięki przekazywanej przez Państwa odzieży, za co serdecznie dziękujemy, jesteśmy w stanie stale dofinansowywać leczenie wielu z nich. Czynimy to przy pomocy Fundacji Dar, pod której czułymi skrzydłami znajdują się dzieci, potrzebujące pomocy.

 

Nasze pojemniki na odzież oznakowane są jednokolorowymi, czerwonymi logo organizacji charytatywnych – Caritas i Fundacji Dar. Dzięki odzieży, którą umieszczają Państwo w pojemnikach, najbiedniejsi otrzymują posegregowaną odzież oraz wsparcie finansowe. 

 

Tworzymy i utrzymujemy ponad 800 stabilnych, wartościowych miejsc pracy. Odprowadzane przez nas podatki wspomagają budżet samorządu lokalnego. To ważne szczególnie dzisiaj, w dobie globalnego kryzysu gospodarczego.

 

Wspieramy inicjatywy lokalne, zarówno sportowe, jak i edukacyjne. Dofinansowujemy również lokalne organizacje pożytku publicznego.

Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat